اجرای مصوبات شورا

اجرای مصوبات شورا

بسمه تعالی    اجرای دو مصوبه مهم از مصوبات شورا در جلسه اول و دوم در هفته های اخیر اجرا شد   ۱٫برگزاری اردو های علمی و تفریحی برگزار کردن اردو های علمی و تفریحی در راستای اجرای این مصوبه دانش آموزان پایه هشتم برای بازذید علمی امروز راهی اهواز شدند لازم به ذکر است […]