مصوبات شورا

شرح جلسه دوم شورا

به نام خدا شرح جلسه دوم شورای دانش آموزی مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴   در ابتدا جلسه با نام و یاد خدا آغاز شد لازم به ذکر است که همه اعضای محترم شورا در جلسه حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند   اعضای محترم شورا قبل از تصویب طرح های جدید به […]

مصوبات شورا

صورت جلسه اولین جلسه شورا

  بسمه تعالی   صورت جلسه اولین جلسه شورای دانش اموزی: اولین جلسه شورا در ساعت ۱۱:۰۵ دقیقه اغاز شد و جلسه اول با غیاب اقای ارمان روستا تشکیل شد   در ابتدا رئیس شورا با نام و یاد خدا جلسه را آغاز کرد و سپس به تبادل نظر در موضوعات مختلف اعم از علمی,پژوهشی,آموزشی با […]